Thông tin thanh toán

1. THANH TOÁN ONLINE

Quý khách chọn “Thanh toán online” sau đó lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp trong 3 phương thức sau:

– Thanh toán qua Internet Banking

– Thanh toán khi nhận hàng

– Thanh toán chuyển khoản
Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán để Chúng tôi thực hiện được đúng yêu cầu của Quý khách.

Nội dung thanh toán: “Số điện thoại khách hàng”